DONIRAJ
ANALIZE
AKTIVNOSTI
MULTIMEDIJA
O NAMA
Interaktivna mapa
Mega Menu Link
Account options
My AccountMy OrdersSupport
Connect with us

Analize

Naš istraživački tim kroz objavljene analize pruža objektivne informacije u cilju boljeg razumevanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Amerike Azija Bliski istok i afrika Naoružanje i vojna oprema

Aktivnosti

Naš istraživački tim kroz objavljene analize pruža objektivne informacije u cilju boljeg razumevanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Publikacije Projekti Vesti

Multimedija

Naš istraživački tim kroz objavljene analize pruža objektivne informacije u cilju boljeg razumevanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Reportaže Galerija Podkast (u izradi)

O nama

Tim istraživača i saradnika okupljenih u organizaciji fokus svojih aktivnosti usmerava na istraživanje, praćenje i analizu različitih aspekata bezbednosti sa kojima se suočava savremeno društvo.

O CeGIT Naš tim U medijima Statut Kontakt

Aktivnosti

Naša vizija je savremeno, stabilno, sigurno i bezbedno društvo.

Analize

Naš istraživački tim kroz objavljene analize pruža objektivne informacije u cilju boljeg razumevanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.

Multimedija

Video i foto materijal sa događaja koje pratimo.

O nama

Tim istraživača i saradnika okupljenih u organizaciji fokus svojih aktivnosti usmerava na istraživanje, praćenje i analizu različitih aspekata bezbednosti sa kojima se suočava savremeno društvo.
Idi nazad

Oružane snage Perua u borbi protiv koronavirusa

Prvi potez vlasti u Peruu bila je odluka Predsedništva Saveta ministara zaduženog za kontrolu koronavirusa, da Ministarstvo odbrane, odnosno Oružane snage Perua preuzmu koordinirane akcije kontrole luka i aerodroma kako bi sprečile dalje širenje virusa u zemlji. Osim toga, Oružane snage su zajedno sa peruanskim Nacionalnim centrom za epidemiologiju, prevenciju i kontrolu bolesti preuzele aktivnosti na utvrđivanju i praćenju svih kontakata koje su imali pacijenti pozitivni na virus COVID-19, kako bi se na vreme sprečilo dalje širenje zaraze.

U tom cilju, u Združenoj komandi oružanih snaga u Limi uspostavljeno je komandno mesto u kojem se prikupljaju sve informacije u vezi sa preduzetim akcijama na aerodromima, lukama i granicama sa Ekvadorom, Bolivijom i Čileom. Takođe, Ministarstvo odbrane izdalo je 9. marta opštu direktivu broj 005-MINDEF/DGRRHH „Prevencija i kontrola rizika od unošenja i širenja koronavirusa u sektoru odbrane”, kako bi se usvojile i primenile mere prevencije, kontrole i epidemiološkog nadzora koje omogućavaju pravovremeni odgovor i adekvatnu zaštitu od pojave lica zaraženih virusom koronavirusom.

Nakon proglašenja vanrednog stanja Vrhovnom uredbom broj 044-2020-PCM, peruanska vojska je širom zemlje rasporedila oko 60.000 pripadnika (nakon prve odluke o angažovanju 17.000, a ubrzo i 45.000 vojnika), od kojih je najveći teret pao na jedinice kopnene vojske sa učešćem od oko 41.000 pripadnika (68%). Ratna mornarica Perua u navedenom okviru je angažovana u kapacitetu od oko 13.000 pripadnika (21%), a ratno vazduhoplovstvo u kapacitetu od oko 6.000 pripadnika (10%). Južno od Lime u mestu Villa El Salvador, uspostavljena je i privremena bolnica kapaciteta 3.000 mesta, a dodatno je inžinjerijski bataljon mornaričke pešadije podigao i dve montažne baze za prihvat i lečenje zaraženih.

Foto: Ministartsvo odbrane Perua

Ratno vazduhoplovstvo Perua, samo u jednoj nedelji izvršilo je preko 30 letačkih misija sa oko 110 sati aktivnog letenja na zadacima transporta i snadbevanja medicinskim materijalom, transportom uzoraka za analizu, prevozom medicinskih radnika i zdravstvenog osoblja, zvaničnika i drugih putnika. U tu svrhu angažovani su avioni Boing 737-200, C-27J „Spartan”, L-100-20 „Herkules”, Lirdžet 36A i 45XR. Osim navedenog, ratno vazduhoplovstvo upotrebilo je još i Antonov AN-32B i Bičkraft 1900D, dok je peruanska mornarica za svoje potrebe angažovala Bičkraft B-200 i Foker UTI. Sva ostala sredstva takođe su stavljena u stanje pripravnosti, a poseban akcenat je na helikopterskoj komponenti i helikopterima Mi-17-1B i Mi-171-Š-P koji vrše transport hitne medicinske opreme i humanitare pomoći u različitim delovima zemlje.

Foto: Ministartsvo odbrane Perua

U međuvremenu, 27. marta, Ministarstvo odbrane donelo je Uredbu broj 004-2020 kojom aktivira jedan broj rezervnih snaga (njih oko 7.500 pripadnika), koji su dobrovoljno odslužili vojsku tokom 2018, 2019. godine i u prva dva meseca ove godine. Njihova aktivna služba počeće 1. aprila i biće na snazi 60 dana, a prema nezvaničnim informacijama, najveći broj pripadnika biće raspoređen na severu zemlje, odnosno oblastima Piura, Lambayeque, La Libertad i Tumbes zbog nepoštovanja policijskog časa i napada na pripadnike Oružanih snaga.

Osim problema sa većim stepenom građanske neposlušnosti na severu Perua, poseban izazov predstavlja i granica sa Ekvadorom, gde su otkrivene 22 ilegalne rute kojima ekvadorski i venecuelanski migranti bez ikakve kontrole ulaze u ovu zemlju. Kako bi što adekvatnije odgovorile na problem i potpuno zatvorile granicu ka Ekvadoru, peruanske vlasti su 2. aprila ove godine, Prvoj diviziji kojom komanduje divizijski general Walter Horacio Córdova Aleman, dodelile zadatak potpunog stavljanja pod kontrolu granice i neutralizacije otkrivenih ileganih prolaza.

Foto: Ministartsvo odbrane Perua

U okviru dodeljenog zadatka angažovane su 1. pešadijska i 1. konjička brigada, koje su kasnije ojačane 5. oklopnim konjičkim pukom i 9. oklopnom brigadom iz tvrđave „24. jul”. Pomenuta brigada mobilisala je svoje najžnačajnije jedinice kao što su 223. tenkovski bataljon, 211. oklopno-pešadijski bataljon, 211. oklopno-artiljerijska grupa i 111. protivraketna artiljerijska grupa. Kao podrška jedinicama na terenu koriste se i dva tipa bespilotnih letelica „Ricuk” i „Pisko”, koja su rezultat rada inženjera iz Centra za projektno istraživanje i razvoj i Direktorata za vazdušno izviđanje i osmatranje. Pomenute letelice operativno su angažovane u oblastima Aguas Verdes, La Cruz, Papayal, Puente i Uña de Gatto.

Foto: Ministartsvo odbrane Perua

Na ostalim granicama, koncentracija Oružanih snaga je nešto manja, pa je tako na granici prema Čileu angažovan deo ljudstva i tehnike iz Treće divizije, konkretnije 3. konjička brigada, dok je zadatak kontrole granice ka Boliviji pripao 4. brdskoj brigadi. Takođe, 6. brigada specijalnih snaga dobila je zadatak kontrole granice prema Brazilu (delom i prema Boliviji), a delovi Pete divizije i njen bataljon za džunglu, dobili su zadatak nadzora i kontrole granice prema Kolumbiji (delom i prema Brazilu) sa posebnim akcentom na reku Putumayo.

U međuvremenu peruanska mornarica predstavila je prototip respiratora (REPISBAS), uz očekivanja da će u narednim mesecima biti proizvedeno oko 500 komada. Služba za oružje i elektroniku koja se nalazi pod ingerencijom mornarice, već radi na proizvodnji serije od 10 komada „REPISBAS”, a nedavno je izvršila i isporuku jednog broja mehaničkih ventilatora. Proizvodni centar Uprave za pomorsko snadbevanje pokrenuo je proizvodnju zaštitnih maski, a brod za logistiku (zahvaljujući postrojenju za preradu vode) vrši dostavu prerađene i flaširane vode službi za vodovod i kanalizaciju Lime, koja je dalje distribuirana u 40 naselja u distriktima San Juan de Miraflores i Puente Piedra.

Foto: Ministarstvo odbrane Perua

Peruansko vazduhoplovstvo predstavilo je prototip izolacione komore „SEMAN-CAT-1” čija je osnovna namena da omogući uspešan transport pacijenata do njihove centralne bolnice. Reč je o komori dužine 1,90 cm, širine 70 cm, visine 56 cm i težine oko 21,5 kilograma.

Pored svega navedenog, potrebno je istaći i da je izuzetan doprinos borbi protiv koronavirusa pružio i Centar za naučno-tehnološka istraživanja. Kroz svoje odeljenje za nukearnu, bakteriološku i hemijsku odbranu proizvedeno je preko 2.000 litara dezinfekacionog gela na bazi alkohola, kao i značajan broj zaštitnih maski, a konstruisane su i kabine za dekontaminaciju trupa, opreme, naoružanja i odeće nakon povratka iz patrole.

Vlade Radulović

Diplomirao je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. U proteklim godinama, učestvovao je u izradi nekoliko stručnih analiza na temu bezbednosne situacije na Balkanu, uz više desetina objavljenih autorskih tekstova na temu aktuelnih geopolitičkih odnosa u svetu, radikalnih islamističkih pokreta i terorizma. Poseban fokus u radu posvećuje procesu modernizacije Oružanih snaga Republike Srbije i zemalja regiona. Kao vojnopolitički komentator učestvovao je u više od 550 televizijskih i radio emisija u zemlji i regionu, uz preko 700 objavljenih komentara, izjava i analiza u domaćim i inostranim štampanim medijima i portalima. Saradnik je Medija centra „Odbrana”. Govori engleski i ruski jezik uz aktivno služenje španskim jezikom.
Diplomirao je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. U proteklim godinama, učestvovao je u izradi nekoliko stručnih analiza na temu bezbednosne situacije na Balkanu, uz više desetina objavljenih autorskih tekstova na temu aktuelnih geopolitičkih odnosa u svetu, radikalnih islamističkih pokreta i terorizma. Poseban fokus u radu posvećuje procesu modernizacije Oružanih snaga Republike Srbije i zemalja regiona. Kao vojnopolitički komentator učestvovao je u više od 550 televizijskih i radio emisija u zemlji i regionu, uz preko 700 objavljenih komentara, izjava i analiza u domaćim i inostranim štampanim medijima i portalima. Saradnik je Medija centra „Odbrana”. Govori engleski i ruski jezik uz aktivno služenje španskim jezikom.

Najnovije